X

Linija eko namještaja

masavukmanovic.com - x linija eko namjestaja 01

X linija eko namještaja specifična je po svojim kosim linijama i nogama koje se u podnožju spajaju u formi slova X. Kose i elegantne linije daju cjelokupnoj formi izuzetnu lakoću, a ta je lakoća dodatno naglašena uporabom svijetlog drva. Na stolovima i komodama dužine do 1,60 m upotrijebljeno je drvo graba koje se rijetko koristi u industriji namještaja, dok se za duže stolove koristi hrast.

Posebna pažnja pridaje se finalnoj površinskoj obradi. Koriste se isključivo biljna ulja s oznakom Eco, a finalni proizvod od graba pod rukom ima svilenkastu teksturu.

masavukmanovic.com - x linija eko namjestaja 02 masavukmanovic.com - x linija eko namjestaja 03