SKROZ

Vizualni identitet + web stranica za arhitektonski ured

masavukmanovic.com - skroz - vizualni identitet 01

Ideja za Skroz logotip proizašla je iz arhitekture kakvu arhitekti u birou Skroz projektiraju. Kosina, tj. pozitivan nagib u logotipu naglašava elan koji Skroz arhitekti kao tim posjeduju, ali i mali odmak od konvencionalne arhitekture. U svojim radovima oni redovito teže dubokom promišljanju te mnogo pažnje posvećuju konceptu kojim odskaču od standarda, a upravo taj pozitivno pomaknuti nastup bio je, uz čistoću izričaja, cilj ovog vizualnog identiteta.

Web stranica, kao produžetak identiteta, sa svojom je crnom podlogom i ravnim bijelim linijama asocijacija na AutoCad, jedan od glavnih softverskih alata arhitekata današnjice. Tako bijela linija koja putuje vrlo elegantno stvara dojam trodimenzionalnog prostora, tj. neku vrstu aksonometrije, već u prvom kontaktu sa Skroz arhitektima.

masavukmanovic.com - skroz - vizualni identitet 02masavukmanovic.com - skroz - vizualni identitet 03masavukmanovic.com - skroz - vizualni identitet 04