Rječnik boli

Dizajn + prijelom knjige

masavukmanovic.com - rjecnik boli 01

Rječnik boli medicinska je knjiga koja je naručena od Laboratorija za istraživanje boli pri Medicinskom fakultetu u Splitu. Pošto je mak jedna od prvih biljaka koja je korištena kao sredstvo protiv boli, ne čudi da se ilustracija upravo makova provlači kroz cijelu knjigu.

masavukmanovic.com - rjecnik boli 02