FireCube

Dizajn kamina

masavukmanovic.com - firecube kamin 01

Kako samo ime kaže, FireCube u centar pažnje stavlja vatru. Ložište je istaknuto u odnosu na korpus kamina, što ostavlja mnoge mogućnosti za postavljanje različitih maski na korpus. Na ovom kaminu, maske su od brušenog inoksa. A vatra – vatra je u kocki.

masavukmanovic.com - firecube kamin 02masavukmanovic.com - firecube kamin 03masavukmanovic.com - firecube kamin 04