NAŠI RADOVI VISE NA ZGRAFU

masavukmanovic.com - zgraf12@lauba

Nova je godina i kad bismo je sudili po koricama, zasigurno bismo rekli da će biti dobra! Zašto? Naši radovi prikazani su na 12. izdanju Zgrafa, međunarodnoj izložbi grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija.

masavukmanovic.com - zgraf12 - hotel prica masavukmanovic.com - zgraf12 - vizkulturaSignalizacija za jedinstveni Hotel Priča i plakat Kulturna zabit dizajniran za Vizkulturin projekt Plakatiranje visjet će u Laubi do 24. siječnja, pa svratite da ih vidite.